5. feb, 2019

Hoe creëren we onze realiteit? Onze dagdagelijkse ervaringen?

Wel, of je het nu weet of niet, en of je het nu gelooft of niet, maar er zijn psychologische principes aan het werk die onze ervaringen, van moment tot moment, creëren.

Wat zijn deze psychologische principes? Er zijn er 3, nl. mind, bewustzijn en gedachte.

1) GEDACHTE: Het menselijk vermogen om gedachten te creëren. Gedachten vormen onze psychologische ervaringen. Onze persoonlijke gedachten structureren hoe ieder van ons de wereld bekijkt, waarneemt, interpreteert, ervaart. Gedachte is de inhoud die we gebruiten om onze ervaring van het leven te creëren. Gedachte zit achter al onze ervaringen. Zonder gedachte kunnen we geen ervaringen hebben. Gedachte is even fundamenteel voor onze levenservaring als onze hartslag en onze ademhaling. Neem denken en gedachten weg en je hebt geen ervaring meer.

2) BEWUSTZIJN: het principe dat onze gedachte echt doet lijken. Het werkt nauw samen met ons brein en met onze 5 zintuigen. Het is als het ware de special effects afdeling. Het zet elke gedachte om in een zintuigelijke ervaring, in een emotionele ervaring en in lichamelijke sensaties. Dankzij het principe van BEWUSTZIJN kunnen we een menselijke ervaring hebben.

3) MIND is de bron van bewustzijn en denken. Mind is eigenlijk de levenskracht, dat wat ervoor zorgt dat jij leeft. Mind is als het ware de innerlijke intelligentie die in ieder van ons zit, de energie die ervoor zorgt dat we leven, dat wondjes genezen, voedsel wordt verteerd, je ademt, dat ervoor zorgt dat je hele lichaam doet wat het moet doen.

Als deze 3 principes aanwezig zijn, dan creëren we ervaringen.

 

Simpelweg gezegd:

→ We kunnen geen menselijke ervaringen hebben als we niet leven. Logisch toch?

→ We kunnen geen ervaring hebben als we niet denken en geen gedachten hebben (het meeste van de tijd is dit een onbewust proces). We moeten gedachten hebben om te kunnen ervaren. Alles wat wij vandaag weten, zit als gedachten opgeslagen in onze mind. Elke visie, idee, concept, overtuiging, mening, aanname, label, opinie, oordeel, interpretatie dat we over eender wat hebben zit opgeslagen in onze geest. In onze interne google. 

→ En het principe van bewustzijn, ons persoonlijk bewustzijn, zorgt ervoor dat we ons bewust kunnen zijn van onze persoonlijke gedachten, persoonlijke emoties, lichamelijke sensaties en de uiterlijke wereld met al zijn ervaringen.

Kunnen we dan onze ervaringen sturen? Yep, door in te zien dat het onze eigen persoonlijke gedachten zijn die onze ervaring creëren. Wij hebben de vrije wil en de vrije keuze gekregen om te kiezen aan wat voor soort persoonlijke gedachten we aandacht zullen geven of niet. En er zijn maar 2 soorten gedachten: gezonde, positieve opbouwende gedachten en ongezonde negatieve toxische destructieve gedachten.

Ons bewustzijn vertelt ons, via het ervaren van emoties, welke soort gedachten we aandacht aan het geven zijn. It' that simple.

Als je eenmaal dit "mechanisme" doorhebt, dan kan je je droomleven gaan creëren. Dit vergt echt geen moeite, alleen maar een open mind en de bereidheid om dit psychologische mechanisme te begrijpen.