27. jan, 2019

Het "bewustzijn-brein-lichaam-zintuigen"-mechanisme

Door Chris | 27 jan 2019 |
 
 
Van zodra ik/wij als mens een gedachte denken wordt deze gedachte, via ons "bewustzijn-brein-lichaam-zintuigen"-mechanisme omgezet als realiteit. Laat ik dit mechanisme het BBLZ noemen.
 
Als ik bv. denk dat ik iets niet kan, dan zal het "BBLZ"-mechanisme "OKAY" zeggen en er alles aan doen opdat ik het niet zal kunnen.
een voorbeeld: "Ik ga dat examen nooit kunnen, het gaat me echt niet lukken, ik ben veel te dom". Als je dit denkt dan zal jouw BBLZ-mechanisme "Okay" zeggen en ervoor zorgen dat je tijdens je examen bv. een black-out krijgt of dat je je plots ziek voelt (en meer op het toilet zit). Je BBLZ-mechanisme zal er alles aan doen om jouw verzoek uit te voeren.
 
Omgekeerd werkt dit ook. Als jij denkt dat je het kan, dat je het waard bent, dat je meer dan goed genoeg bent, dan antwoord je BBLZ-mechanisme met "OKAY" en zal alles uit de kast halen om jouw verzoek in te willigen.
 
Kijk, wij, als mensen, zijn denkers.  En als we denken, voelen we dit. Ons BBLZ-mechanisme laat ons dit ervaren via emoties en lichamelijke sensaties.
 
We ervaren altijd de kwaliteit van ons denken.
We ervaren altijd de grenzen van ons eigen denken.
 
Daarom kunnen we onszelf, via ons denken, beperken limiteren en belemmeren. Denken dat ik iets niet kan doen, denken dat ik niet goed genoeg ben, enz....
En we kunnen ook onszelf opbouwen en sterken met ons denken, "ik ben goed genoeg, ik mag er zijn,...
 
Met deze kracht, de kracht van denken kunnen we allerlei ideeën over onszelf, anderen en over de wereld genereren. We kunnen het verleden naar het heden slepen via het principe van het denken, deze kracht van het denken.
 
Denken, en dan specifiek onze gedachten, is het script, de blauwdruk, dat ons hele persoonlijke leven bepaalt.  En wij kunnen zelf beslissen wat we in dit script schrijven.  Dat is de werkelijke betekenis van vrije wil en vrije keuze.