18. feb, 2018

De enige oplossing voor ALLE problemen

Elk probleem waarmee mensen worden geconfronteerd ontstaat altijd in, wordt altijd gecreëerd in zijn MIND (geest). Het is altijd eerst een mentaal iets, een gedachte.
ALLES wat we vandaag weten, was ooit een gedachte in onze mind.
Elke visie, elk idee, elk concept, elke aanname, elke overtuiging, elke beschrijving, elke definitie, over eender wat dan ook, ontstond ooit als een gedachte in onze mind/geest.
 
Dus, verander je visie, je idee, je concept, je aanname, je overtuging,... over iets, m.a.w. verander je gedachten over iets en raar maar waar, in de externe wereld zal het ook veranderen. Dit is een universeel principe dat altijd werkt, zelfs al geloof je dit niet. Zo wordt onze hele menselijke wereld geschapen.
 
Enkele voorbeelden:
■ Politieke structuren waren ooit gedachten in de hoofden van bepaalde mensen waardoor er democratie ontstond, maar ook communisme, aristocratie, oligarchie, theocratie, dictatuur. Dit waren en zijn niets anders dan gedachtencreaties, die wel een externe manifestatie hebben.
■ Landengrenzen zijn mentale concepten, waren gedachten van bepaalde mensen.
■ Elke afspraak, bv werken van 9-5 is een mentale constructie.
 
Dus de enige manier om "problemen" op te lossen, om verandering te brengen in de wereld en in onze persoonlijke wereld is door in te zien dat alles in onze MIND ontstaat. We kunnen alleen verandering teweegbrengen als we beginnen met onze mind te veranderen.
 
De 3Principes is een methodeloze methode die wijst naar de manier waarop de hele menselijke ervaring wordt gecreëerd.
Niet alleen wanneer je doelen en objectieven wilt behalen, maar hoe je hele leven wordt gecreëerd.